VAKOPLEIDING GIS

Deze opleiding biedt een brede GIS basis voor professionals die in hun werkomgeving met GIS te maken hebben gekregen, of dat juist in het kader van een nieuwe functie zouden willen. Juist nu is de tijd om dit te leren.

De afgelopen twee keer is de Vakopleiding GIS geschikt gemaakt voor hybride onderwijs. Toch starten we in 2022 graag weer on-site op de leslocatie GeoFort.

Op dit moment zijn we nog aan het bekijken hoe we de Vakopleiding GIS in 2022 vorm gaan geven. In principe start de Vakopleiding GIS weer in april 2022 (met vrijdag als vaste lesdag).

LEERDOELEN

PRAKTISCHE INFORMATIE

Het belangrijkste leerdoel van deze opleiding GIS is om personen die met geo-informatie werken of dat juist willen gaan doen een stevige kennisbasis te geven. Hierdoor krijgt een deelnemer meer inzicht, waardoor zowel de kwaliteit van als het plezier in het werk flink verhoogd wordt. De ervaring leert ook dat de personen die deze opleiding hebben gedaan zich zekerder in hun werk voelen.

Deelnemers kunnen na het volgen van deze opleiding:

  • een ruimtelijk vraagstuk vertalen in een geo-informatie vraagstuk;
  • de hiervoor benodigde datasets noemen, vinden en gebruiken;
  • het vraagstuk met behulp van GIS zelfstandig oplossen;
  • de uitkomsten in de vorm van een kaart presenteren.

Daarnaast kunnen deelnemers:

  • het nationale geo-informatiebeleid op hoofdlijnen schetsen;
  • de impact op de eigen organisatie en daar aanwezige werkprocessen inschatten.

Ten slotte hebben de deelnemers inzicht in de ontwikkelingen in GIS, zoals daar zijn:

  • open standaarden en open source;
  • services en architectuur.

De Vakopleiding GIS omvat 2 x 10 lesdagen: een vaste dag in de week, verdeeld in twee blokken: bij de start in de winter zijn beide blokken afgerond voor de zomervakantie, bij een start in maart/april is één blok voor en één blok na de zomervakantie. Daarnaast wordt er van de deelnemers verwacht dat ze zelfstandig of in werkgroepen nog ongeveer een dag per week aan de opdrachten besteden. De totale studiebelasting (voor beide blokken) is ongeveer 300 uur.

Dit jaar start deze opleiding hoogstwaarschijnlijk weer op afstand. Zodra het toegestaan is worden de lesdagen weer op GeoFort verzorgd, met de mogelijkheid om het ook op afstand te volgen (want: bij klachten, blijf thuis).

Voor de lesdagen geldt in het algemeen dat de ochtend voor de nieuwe lesstof is, en in de middag wordt onder begeleiding aan projecten gewerkt.

KOSTEN EN INSCHRIJVEN

De kosten voor de Vakopleiding GIS bedragen voor het totaal 5500 euro (vroegboekprijs 5000 euro) of per blok 2750 euro (vroegboekprijs 2500) euro, BTW-vrij. Dit bedrag is inclusief alle lesmateriaal, gebruik computers en benodigde software (in overleg kan een laptop in bruikleen gegeven worden), lunches, koffie en thee. Vroegboekprijzen zijn geldig tot zes weken voor aanvang van de cursus.

Inschrijven voor de Vakpleiding GIS kan via het inschrijfformulier van de Geo Academie.

Ruimte om te leren.

Sinds de oprichting is dat de kern van de Stichting Geo Academie. Al meer dan tien jaar vullen we die spreuk in met passie, bevlogenheid, humor én een grote dosis vakkennis en ervaring.

Postadres: Stichting Geo Academie, Pieterstraat 23, 2611 CT Delft

Leslocatie: GeoFort, Nieuwe Steeg 74, 4171 KG Herwijnen

receptie@geo-academie.nl

Receptie: 030 – 789 0362


Geo Academie