Koppelen van tabellen in PostGIS

In deze video laat ik je zien hoe je tabellen kan koppelen op koIn deze video laat ik je zien hoe je tabellen kan koppelen op kolomnaam in PostGIS door gebruik te maken van het commando “Join”.lomnaam in PostGIS door gebruik te maken van het commando “Join”.