Grid aanmaken en werken met rapporten

Wanneer een kaart te groot is kan je deze opdelen over meerdere pagina’s door gebruik te maken van de functie rapport. Je leert in deze video hoe een grid aan kan maken welke je vervolgens gebruikt om het rapport automatisch te genereren.