Erik Meerburg

ErikErik Meerburg werd na zijn studie Geodesie aan de TU Delft docent Geodesie aan het ROC Oost-­Nederland. Daarna is hij altijd werkzaam geweest in de geo-­informatie sector: eerst bij de provincie Gelderland, vervolgens als afdelingshoofd GEO bij het Ministerie van VROM en tot slot als consultant bij ESRI Nederland. In de afgelopen tien jaar heeft hij een brede kennisbasis ontwikkeld van gebruiksaspecten van GIS en geo‐informatie.

In 2010 heeft hij het initiatief genomen voor de oprichting van de Geo Academie. Hij is daarin zowel directeur als docent.